Ortodoncie

Ortodoncie

Ortodoncie je specializovaný obor, který se zabývá úpravou nedostatků v postavení zubů, eventuelně i čelistí. Poskytujeme léčbu jak aparáty fixními („rovnátka na pevno“), tak aparáty snímacími („vyndavací rovnátka, rovnátka na noc).

Orthocaps

V naší praxi také používáme systém “neviditelných rovnátek” Orthocaps.

Rovnátka Orthocaps je sada průhledných dlah, které se individuelně zhotovují v Německu. Pacient nosí dva typy dlah, noční (tvrdá folia) a denní (měkká folie). Tyto dlahy se mění každé 3 týdny a postupně tak rovnají zuby. I v tomto případě je velmi nutná spolupráce pacienta.

Více na www.orthocaps.com


Léčíme děti i dospělé pacienty.

Proč rovnat zuby?
Nejčastější příčinou, která k nám přivádí pacienty je zlepšení úsměvu. Pěkný úsměv je součástí našeho zevnějšku, který je důležitý při komunikaci a jednání s lidmi. Člověk s pěkným úsměvem vypadá mladší, přesvědčivěji působí na ostatní.
Dalším důvodem je zlepšení podmínek při provádění dentální hygieny. Zuby, které jsou dobře vyrovnané a nejsou natěsnané na sebe, se snáze udržují čisté, čímž se snižuje možnost vzniku zubního kazu.
Častým důvodem bývá i zlepšení skusu. Existují ortodontické anomálie, které neumožňují čelistem na sebe správně dokousnout. Některé zuby neokusují vůbec, žvýkací síla se proto přenáší jen na zbývající zuby, které jsou v důsledku toho přetěžovány, a proto může dojít k jejich poškození. Cílem ortodoncie je řešit i tyto problémy pomocí rovnátek.
Pro dosažení dokonalého výsledku je třeba často spolupracovat s odborníky z jiných oborů stomatologie, jako například s implantologem a protetikem (náhrada chybějících zubů), s praktickým zubním lékařem (dostavby čípkovitých zubů), stomatochirurgem (extrakce zubů moudrosti, obnažení retinovaných zubů) a dalšími. Tyto výkony zajistí buď Váš praktický zubní lékař, nebo jsme je po domluvě s ošetřujícím lékařem schopni zajistit.


Možnosti ortodontické léčby

1.Konzultace
Při první návštěvě v naší ordinaci pacienta vyšetříme a nastíníme možnosti ortodontické léčby. Pacient se poté sám rozhodne, zda podstoupí ortodontickou léčbu.

2.Stanovení léčebného plánu
Pokud se pacient rozhodne pro ortodontickou léčbu, je třeba zhotovit potřebnou dokumentaci pro stanovení přesného léčebného plánu. To zahrnuje zhotovení otisků pro sádrové modely chrupu, rtg snímků a fotodokumentace. Na základě těchto vyšetření stanovíme další postup, včetně toho, jaký typ aparátu se použije, zda bude nutno extrahovat některé zuby a určíme i cenový plán léčby. Tento plán s pacientem (resp. s rodiči) vždy prodiskutujeme a domluvíme se na dalším postupu.

3.Aktivní léčba

Léčba fixním aparátem (rovnátka na pevno)
Tato fáze léčby trvá obvykle kolem 2 let, vždy to závisí na závažnosti vady. Pacientům nabízíme standardní kovové zámky, nebo průhledné keramické a safírové. Obojí má své výhody a nevýhody, tyto možnosti probereme vždy během stanovení léčebného plánu. Během léčby fixními ortodontickými aparáty je nutné dbát o dokonalou ústní hygienu. Po ukončení léčby fixním ortodontickým aparátem následuje fáze retenční, kdy pacient nosí snímatelný aparát na noc.

Léčba snímacím aparátem
Snímací aparát (rovnátka vyndavací, na noc) používáme nejčastěji při léčbě pacientů, u kterých probíhá výměna chrupu mléčného za stálý, dále jako retenční aparáty po ukončení léčby rovnátky fixními.

4.Retenční fáze
Tato fáze následuje po léčbě rovnátky na pevno, cílem je stabilizovat výsledek dosažený ortodontickou léčbou. Zuby mohou být drženy v novém postavení buď aparátem snímacím, nebo drátkem, který je zezadu přilepen na zuby a není vidět (tzv. fixní retainer). Typ retenčního aparátu určí lékař.
 Kde nás najdete

obrazek: kde nas najdete


Ordinace

ZOS CZ s.r.o.
Jáchymova 922/III
377 01 Jindřichův Hradec


Telefony

mobil: +420 604 976 712


Zeptejte se nás


Je vyžadována hodnota.Neplatný formát.

Je vyžadována hodnota.


Kontrolní kód Je vyžadována hodnota.Nebyl dodržen minimální počet znaků.Byl překročen maximální počet znaků.