Služby

Zjistěte, s čím vám dokážeme pomoci

Implantologie

Náhrady zubů implantáty jsou nejpřirozenější variantou, jak vyřešit ztrátu zubů. Je možno nahradit jeden zub, celou jejich skupinu a stejně tak vyřešit ztrátu všech zubů.

Co je to implantát?

Implantát je nejčastěji titanový váleček nebo šroub, který se vloží na místo chybějícího zubu. Implantát tak vytváří náhradu zubního kořene. Podle určitého schématu a podmínek se nechává vhojit, to znamená obrůst kostí, aby se vytvořilo pevné spojení kost-implantát. Po určitém čase se na něj našroubuje pilíř (abutment) a nasadí korunka či můstek.

Pro koho je implantát určen?

Implantát je určen každému, kdo si přeje moderní, šetrné a funkční ošetření.

Je toto ošetření bolestivé?

Celý operační výkon probíhá většinou v lokální anestezii, při plné spolupráci pacienta a je NEBOLESTIVÝ. V případě delších výkonů nebo pacientova přání je možné provést výkon v analgosedaci nebo celkové anestezii.

Ošetření zubním implantátem (nebo i implantáty) probíhá v několika fázích:

1.    Konzultace: vyšetření a stanovení léčebného plánu
2.    Zavedení zubního implantátu
3.    Zhotovení protetické náhrady na zubní implantát (několik návštěv, obvykle 2-3)
4.    Poté následují pravidelné kontroly

Výhody zubních implantátů:

– šetrné ošetření vůči okolním zubům (není třeba obrousit okolní zuby jako při zhotovení klasického můstku)

– dlouhodobé řešení

– návrat k plnohodnotnému životu ( zuby na pevno, jím co chci, mohu se usmívat) včetně znovu získaného sebevědomí

Systémy používané na naší klinice:

Straumann ITI© Dental Implant Systém, Švýcarsko

CAMLOG® Implant System

3i© – Biomet Company, USA

Branemark© -Nobel Biocare, Švédsko

Replace – Nobel Biocare, Švédsko

img_41