Spolupráce

s jinými stomatologickými ordinacemi

Pro stomatology

Spolupráci nabízíme i dalším stomatologickým ordinacím.

  • implantologie
  • stomatochirurgie
  • parodontologie
  • dentální hygiena
  • mikroskopická endodoncie
  • při výkonech v celkové anestézii
  • u těžko ošetřitelných pacientů
  • zákroků u dětí (i pří výkonech v celkové anestézii nebo analgosedaci)
  • vyhotovení intraorálních snímků a digitálního OPG
  • možnost odborné stáže v oboru parodontologie a dentoaveolární stomatochirurgie